Furgona piekabes

Furgona piekabe CV350-L Sandwich EC0398TI

TEHNISKIE PARAMETRI

Izvēlēties produktu:
Pilnā massa (kg) 750
Masa bez kravas (kg) 454
Celtspēja (kg) 296
Kopējais garums (m) 4.9
Kopējais platums (m) 1.94
Furgona iekšējais augstums (m) 3.5 x 1.47 x 1.5
Kravas kastes garums (m) 3.5
Kravas kastes platums (m) 1.5
Platformos h nuo žemės (m) 0.54
Rāmis Skrūvju savienojums
Bremžu sistēma Nav
Ass tips atsperlāgas
Riepas 155R13 84N 4 x 100 M+S

STANDARTA APRĪKOJUMS

 • LED gabarītlukturi
 • Izturīgs metinats tilts ar 4 lokšņu atsperlāgām
 • Atbalsta stutes
 • Balansētās riepas M+S ar diskiem
 • Atbalsta rats ar pastiprinātu kronšteinu
 • 13 PIN štekeris
 • LED iekšejais apgaismojums
 • Aizmugurējās durvis aprīkotas ar gāzes amortizatoru, atveras uz leju un uz sānu
 • Rokturi ērtai manevrēšanai
 • 8 kravas cilpas

APRAKSTS

Tiki furgona piekabe ir paredz?ta tieši jums, ja jums ir nepieciešams pasarg?t savas preces no laikapst?k?iem vai zi?k?r?go ac?m. Sl?gts furgons saglab? j?su preces t?ras. Piekabes ?r?j?s malas var kalpot par j?su produktu vai pakalpojumu rekl?mas virsmu. S?nu pane?i ir izgatavoti no dubult? lamin?ta XPS izol?ta sendvi?pane?a. Jumts un priekš?j? siena veido laika apst?k?u necaurlaid?gu vienotu konstrukciju ar ?paši zemu v?ja pretest?bu. Atsperu l?gu piekare ar amortizatoriem nodrošina vienm?r?gu braukšanu pat uz nel?dzeniem ce?iem. Gr?das sapl?ksni ar ?densiztur?gu virsmu un pretsl?d?šanas p?rkl?jumu ir viegli noskalot ar ?deni . Piln?b? metin?ts aizmugur?j? pane?a r?mis nodrošina sp?c?gu konstrukciju un ilgm?ž?bu. Bag?žas nodal?juma durvis var atv?rt divos virzienos – uz s?niem un uz leju. Tas ?auj bag?žas nodal?juma durvis izmantot k? iebraucamo rampu. Atverot luz s?niem, ir ?rti iekraut preces ar iekr?v?ju. Aizmugur?j?s durvis, kas tiek izmantotas k? iebraucam? rampa, ir apr?kota ar speci?lu pretsl?des virsmas p?rkl?jumu un papildus g?zes amortizatoriem, kas nodrošina vienm?r?gu atv?ršanu uz leju. Bag?žas nodal?juma durvju kravnes?ba ir 300 kg. L?kai ir ar? praktisks aizb?dnis, kas nodrošina, ka s?niski atv?rt? l?ka paliek viet? pat v?jain? laik?.
ĪPAŠAIS APRĪKOJUMS
{{ item.title }}
SAPRE DAĻAS
{{ item.title }}

Atlasītie produkti:

 • {{ selected.title }}
Nosūtīt pieprasījumu